Ugentlig Markedsrapport 2022 - Uge 23 – det danske bilmarked

20.06.2022
Der er indtil videre ikke overordnede tegn på, at aktiviteterne på brugtbilmarkedet falder i tempo. Det drejer sig i særdeleshed for elbilerne, og i en vis udstrækning også for plug-in hybriderne. For elbilerne gælder det, at alle typer og prisklasser bliver efterspurgt på et højt niveau. For plug-in hybridernes vedkommende er det biler fra 200.000 til 400.000 kr, der sælges. De dyrere plug-in hybrider stiger marginalt i liggedage.
De høje brændstofpriser har desuden medført, at søgninger efter nyere dieselbiler er steget i de seneste tre uger, og der bliver nu solgt flere dieselbiler - især Euronorm VI - end tidligere.