Ugentlig Markedsrapport 2021 - Uge 23 – det danske bilmarked

16.06.2021

Hermed nøgletallene for uge 23. Det er interessant, at hvis man fjerner tilvæksten af plug-in hybrider og elbiler, så er markedet reelt faldet i samlet udbud. I den seneste uge er udbuddet af de elektrificerede biler steget med godt 500 enheder. Det er stort set udelukkende biler med lav alder fra det tyske og franske marked, der er baggrunden for forøgelsen.

Tendensen har været den samme i gennem de seneste uger. Altså at diesel- og benzinbiler fortsat falder i antal, mens der er en tilstrømning af elektrificerede biler til markedet.

Grundlgende er udfordringen fortsat, at der mangler relevante nyere (især benzinbiler) i markedet. Der er nu det laveste antal biler under 48 måneder fra første registrering i markedet – set i et fem årigt perspektiv.
 

Markedsinput fra AUTOproff for uge 23, 2021:

AUTOPROFF B2B PRISINDEKS:
Prisindekset lå i sidste uge på indeks på 106, og  udbuddet af B2B biler er igen faldet en smule i forhold til sidste uge til indeks 102.

UDBUD/EFTERSPØRGSEL:
Der er fortsat god efterspørgsel efter brugte B2B biler, hvilket holder prisniveauet i et højere niveau end før COVID. De øvrige europæiske markeder begynder igen langsomt at komme i gang igen. Der er stigende aktivitet i antallet af biler, som handles over landegrænserne, hvilket går begge veje dva. både ind og ud af Danmark.

GARANTIPRISER/MARKEDSAKTIVITET:
Der er fortsat stigende aktivitet i markedet og god kundetrafik, hvilket betyder at vores aktivitet på antallet af garantipriser ligger højt. Vi er derfor som i sidste uge oppe i et højt og stabilt indeks 135 for den forgangne uge.