Ugentlig Markedsrapport 2020 - Uge 51 – det danske bilmarked

23.12.2020

Fredag blev L129 fremsat, og de uafklarede forhold omkring prissætningen på nye biler og efterfølgende de brugte, prægede ugen, selvom der blev handlet mange nye biler, der stod til at stige efter d. 18. december.

Udbuddet af brugte biler er nu steget seks uger i træk. Liggedagene er på vej op, og samlet tegner omsætningen på brugtbilmarkedet til at være den laveste af årets 12 måneder.  Interessant er det, at antallet af prisrettelser lå på et lavt niveau. Forhandlerne har afventet fremsættelsen og ikke rettet priser i særligt omfang, sådan som vi så det i november 2017, hvor L4 blev fremsat.