Ugentlig Markedsrapport 2020 - Uge 45 – det danske bilmarked

11.11.2020

Uge 45 var den ottende uge, med en manglende afklaring på fremtidens bilafgifter. Vi kan dog konstatere, at mens nybilsalget lider under den usikre fremtid, så holder nøgletallene for brugtbilmarkedet sig stabile med undtagelse af ét – nemlig antallet af prisrettelser, der er steget med 30 % fra uge 44 til uge 45. Det skyldes især en stor mængde prisrettelser af Euro V-dieselbiler. De ældre dieselbiler, har udgjort en udfordring for forhandlerne, med høje antal liggedage gennem hele 2020, men bilerne er løbende blevet rettet ned i pris, og det har påvirket udbuddet, der er faldet 30 % gennem de seneste fem måneder. Et interessant perspektiv på udviklingen er, at mens alle andre segmenter er steget i pris fra maj til oktober, så er de ældre dieselbiler faldet i pris.