Ugentlig Markedsrapport 2020 - Uge 34 – det danske bilmarked

26.08.2020

Nøgletallene på brugtbilmarkedet var stort set på niveau med den foregående uge, antallet af besøgende på Bilbasen faldt med syv procent sammenlignet med uge 33. Liggedage, antal prisrettelser og forhandlerbiler var på som i uge 33, og dermed er det tredje uge i træk, at der er en form for stabilitet på brugtbilmarkedet efter de foregående turbulente måneder.

Meldingerne fra forhandlerne stemmer overens med nøgletallene, og det indikerer, at stigningerne i salgstallene som vi så i maj, juni og juli ikke fortsætter i august.