Hurtig og enkel L4 værdiberegning i Bilinfo

31.01.2018

Med et Bilinfo Pro-abonnement Bilinfo får du det værktøj til at fastsætte værdien af en bil efter fire måneder, sådan som SKAT kræver det på en række forskellige biler efter indførslen af L4

Bilinfo tilbyder nu en funktion til værdifastsættelse i de tilfælde, hvor du kan opgive en værdi til SKAT efter senest fire måneder. Det skal ske i forbindelse med de såkaldte L4-biler.

Udgangspunktet er den velkendte ”bil-listen” i Bilinfo, som mange forhandlere allerede i dag bruger til et markedsoverblik, men der er tilføjet en række analyseværktøjer hertil, der giver forhandleren og brugeren af Bilinfo L4 værdiberegneren forudsætninger for at angive det skøn af værdifastsættelsen, som SKAT beder om.

Bilinfo udnytter de detaljerede oplysninger om modelvarianterne og ekstraudstyr via Bilinfo Modelkataloget, og sammenholdt med de detaljerede markedsoverblik i ”bil-listen”, så giver Bilinfo’s værdiberegner det bedste grundlag for en værdiansættelse.

Via fire enkle trin har du mulighed for at angive værdien af bilen, og herefter kan oplysningerne indsendes til SKAT.

undefined

En række forhandlere og partnere har deltaget i udviklingen. Herudover har SKAT leveret input til Bilinfo’s udvikling af værdiberegneren, ligesom Bilinfo løbende holder SKAT orientereret, når der sker opdateringer af værdiberegneren.