Bilinfo klar med L4 værdiberegner

17.11.2017

I løbet af kort tid kan branchen få klarhed over den afgørende værdifastsættelse af biler over for SKAT via Bilinfo.net

Forhandlere, leasingselskaber og flådeadministratorer blev mødt med en voldsom administrativ byrde, da det nyligt vedtagne afgiftsregelsæt L4 blev vedtaget d. 9. november. Kort beskrevet, så handler det om, at afgiften for op i mod 60-70 procent af alle ny indregistrerede biler på det danske marked skal endeligt værdifastsættes senest fire måneder efter første indregistrering.

”Det blev hurtigt klart, at behovet for at lette den administrative byrde for branchen var enormt. Derfor satte vi et udviklingsteam ind på at gøre en værdifastsættelsesservice klar i Bilinfo.net hurtigst muligt, og den er vi tæt på at lancere,” siger Tom Due Andersen, salgsdirektør for Bilinfo.

Bilinfo har i forvejen arbejdet tæt sammen med SKAT, og da SKAT’s egen beregner blev suspenderet, henviste man her i stedet til Bilinfo. Det samme gjorde Bilbranchen, da det blev klart, at forhandlere, leasing- og finansieringsselskaber samt importørerne har et umiddelbart behov for at dokumentere deres værdifastsættelse i forlængelse af indførslen af L4.

”I Bilinfo.net findes allerede Billisten, der i dag bruges af en lang række aktører til at få et overblik over markedspriserne, og ved at tilføje en værdiberegner ud fra de retningslinjer som SKAT har udstukket efter L4, jamen så har man et brugbart og nemt tilgængeligt administrativt værktøjer,” forklarer Tom Due Andersen, der via en mangeårig baggrund i leasingbranchen har et ganske godt indblik i hvilke behov de store flådeejere har i forhold til administrationen over for SKAT.

Mange input fra branchen

Bilinfo har indhentet input til udformningen værdiberegneren fra en række forhandlere, flådeadministratorer, leasing- og finansieringsselskaber samt import-eksportselskaber. Samtidig er der indledt en dialog med SKAT om processen, således at ikke kun selve værdiberegningen, men også dokumentationskravene er opfyldt. Bilinfo har planlagt to trin i udviklingen. Første trin omfatter selve beregningsværktøjet baseret på aktuelle markedsdata fra Billisten, og andet trin, hvor dokumentationsfunktionen udbygges, herunder med en prishistorik-funktion med priser helt tilbage til år 2000.

”Det er min vurdering, at aktørerne i høj grad skal bygge deres værdifastsættelse på markedspriser, så vi har haft fokus på at gøre det nemt og enkelt at få overblik over priserne på så mange modeller så muligt i markedet, og her er det en klar fordel, at man allerede med Billisten i Bilinfo.net har de data som SKAT efterspørger, når dokumentationen skal angives i forbindelse med skønnet af værdien og den efterfølgende endelige afgiftsfastsættelse,” vurderer Tom Due Andersen.

Bilinfo er så langt med udviklingen, at den nye funktion lanceres i løbet af kort tid.