Biler på prøveplader fritages fra rigide regler i 2018

13.12.2017

Den sunde fornuft skal råde, siger skatteministeren om de nye regler for brug af prøveplader. Konkret kommer de til at gøre salg og levering af biler fra især udlandet nemmere for både forhandlere og bilkøbere. 

 Den gamle motorlovgivning har i mange år givet mere bøvl end nødvendigt. I forbindelse med import af biler fra udlandet eller prøvekørsel har man risikeret bøder på flere hundrede tusinde kroner eller en decideret beslaglægning af bilen, hvis man tog blot en lille omvej. 

Regelsystemet er nemlig i dag bundet op på meget stramme krav om, at chaufføren af en bil på prøveplader skal køre den mest direkte vej. Men nu sikrer nye regler, at man ikke straffes for en mindre afvigelse fra den mest direkte rute i en bil på prøveplader.

Fleksibilitet og fornuft

Regelændringen er et af resultaterne af en række justeringer af motorlovgivningen. Den gør det nemmere for bilbranchen at håndtere nogle af de praktiske udfordringer, når en ikke-indregistreret bil for eksempel skal hentes hjem fra udlandet. 

Skatteminister Karsten Lauritzen påpeger, at man altid forsøger at ændre lovgivningen i en retning, så der bliver mere plads til den sunde fornuft: 

”Det er vigtigt, at vi hele tiden forsøger at gøre skattereglerne så rimelige som muligt. Med de her ændringer bliver loven mere tidssvarende, og vi får en rimelig balance, som ikke inviterer til misbrug. Og med de nye regler vil vi forhåbentlig ikke se flere enkeltsager, hvor ellers lovlydige borgere straffes uforholdsmæssigt hård for mindre fejl”, siger han.

Fint med frokost, men drop fornøjelserne

Regelændringerne betyder dog ikke, at man altid kan afvige den korteste rute, når man kører på prøveplader. Den nye regel er, at omvejen skal være ubetydelig i forhold til den planlagte vej. Man kan altså køre efter et nærtliggende frokoststed på en længere tur, men dog ikke køre uhæmmet rundt på fornøjelseskørsel.

Ud over mere fleksibilitet ligestilles leasingselskaber nu med bilforhandlere, så deres kunder også får mulighed for at prøvekøre bilen. 

Reglerne træder i kraft d. 1. januar 2018.