11/11/2022

Månedsrapport - Oktober 2022
Månedsrapport
Prisindekset for brugte biler* faldt med 3,9 procentpoint i oktober måned, og vi skal tilbage til januar 2018 for at finde en lignende udvikling. Den gang var prisfaldene begrundet i afgiftstekniske ændringer. I år er det rendyrkede markedsdrevne bevæggrunde for prisnedsættelserne.

Det er alle biltyper, der falder i pris, men det er især elbiler med et fald på 6,9 procentpoint, dyrere plug-in hybrider med 4,9 procentpoint og generelt dyrere benzinbiler med 4,8 procentpoint, der driver udviklingen.

I det hele taget var oktober en udfordrende måned for brugtbilhandlen. Omsætningen var markant nedadgående, og det er kun juli måned, der har haft en lavere omsætning i hele året. Det samme gælder de reelle salg. Samtidig steg liggedagene, og generelt ændrede forbrugerne adfærd i forhold til de tidligere måneder i form af stigende søgninger på billigere biler kendetegnet ved at de to mindste bilsegmenter mikro- og miniklassen oplevede en stigning i søgningerne på otte procent, omvendt faldt dyrere biler og SUV'er i søgninger.

Med oktober-tallene in mente, så tegner prognosen for hele året til, at omsætningen på brugtbilmarkedet bliver på niveau med 2017, hvilket vil sige omkring 390.000 reelle handler og en samlet omsætning på cirka 550.000 transaktioner.

*H1 2015=100

Gør din hverdag simpel, nu
Kom i gang
Mere end 2000 bilforhandlere er allerede igang
Bilinfo Logo
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt os her.