Værdiberegner til dokumentation (L4)

Værdiberegner til dokumentation (L4)

Effektiv og pålidelig værdifastsættelse.

Med Bilinfo har vi gjort det så nemt som muligt for dig, at værdisætte, gennemføre genberegning og dokumentation af dine biler i forhold til de nye L4 standarder. Med et pro-abonnement har du gratis adgang til dette.

Hvad ?

Bilinfo Værdiberegnertil dokumentation (L4) er bygget på data fra Bilinfo modelkatalog, markedspris overblik og mere end 20 års erfaring med værdiansættelser og afgifthåndtering i Bilinfo. Tilknyttet med nye analyseværktøjer der gør værdiberegneren præcis i beregningerne og nem at anvende.

Hvem ?

Bilinfo Værdiberegner (L4) er udviklet i tæt samarbejde med en række bilforhandlere, leasing- og finansieringsselskaber og i tæt dialog med SKAT, for at sikre at værdiberegneren er så aktuel, relevant og korrekt som branchen og SKAT har behov for og krav til.  

Hvorfor ?

Bilinfo værdiberegner (L4) er udviklet for at imødekomme den efterspørgele, der er i autobranchen for at kunne gennemføre så præcise og korrekte afgiftssætning og efterfølgende gennemføre en aktuel genberegning, ved at udnytte den store datamængde og viden Bilinfo har på området igennem mere end 20 års erfaring. Du har gratis adgang til denne med et Pro-abonnement.

Via fire enkle trin..

har du mulighed for at angive værdien af bilen, hvorefter oplysningerne kan dokumenteres overfor SKAT.

1. Opret Vurderingsbil til værdifastsættelse

Du opretter din vurderingsbil nemt og hurtigt ved at udnytte Bilinfo modeldatakatalog, samt påføre relevant udstyr og data på bilen, til brug for vurderingen.

2. Markedsbaseret værdiansættelse

Udgangspunktet  for at vurdere den specifikke bil er en gennemsnitsbetragtning af det aktuelle annoncemarked for sammenlignelige køretøjer. Den gennemsnitlige vurdering heraf betegnes aktuel annonceret markedspris, ved hjælp af Bilinfos omfattende database kendt som Bil-listen.

3. Korrektion ifht. årsag og specifikt køretøj

Der anvendes forskellige hjælpeværktøjer til beregning af fradrag og anden korrektion af den aktuelt annoncerede markedspris, således at slutvurderingen afspejler det konkrete køretøj bedst muligt. Resultatet af dette er enten aktuel handelspris eller genberegnet nypris.

4. Yderligere beregning og dokumentation

Såfremt der er behov for ydereligere kalkulation (ex. værditabsberegning), kan dette foretages i sidste trin. Derudover kan vurderingen afsluttes, hvilket betyder at både beregning og aktuelle markedsdata låses og arkiveres, så de kan anvendes som objektiv dokumentation, for både marked og beregning i op til fem år.

Når data kommer til sin ret

Bilinfo Værdiberegner (L4) tilbyder en funktion til værdifastsættelse i de tilfælde, hvor du skal opgive en værdi til SKAT efter senest fire måneder, altså såkaldte L4-biler.

Udgangspunktet er den velkendte ”bil-listen” i Bilinfo, som mange forhandlere allerede i dag bruger til et markedsoverblik, men der er tilføjet en række analyseværktøjer hertil, der giver forhandleren og brugeren af Bilinfo værdiberegner (L4) en forudsætning for at angive det skøn af værdifastsættelsen, som SKAT beder om.

Ved at udnytte Bilinfos detaljerede oplysninger om modelvarianterne og ekstraudstyr via Bilinfo Modelkataloget, og sammenholde det med det detaljerede markedsoverblik i ”bil-listen”, så giver Bilinfo’s værdiberegner det bedste grundlag for en værdiansættelse.