Nedsættelse af registreringsafgiftssatsen til 150 pct.

Regeringen har besluttet at nedsætte registreringsafgiftssatsen på 180 pct. til 150 pct. for personbiler (inkl. autocampere) og motorcykler.

Nedsættelse af registreringsafgiften har virkning fra fremsættelsen af lovforslag den 20. november 2015.

Derfor vil ændringen træde i kraft i både Bilinfo-programmet og Bilinfo.net per 20. november 2015.

Bemærk at der i Bilinfo-programmet fra i morgen fredag vil være adgang til to versioner;

  • ”Bilinfo” der beregner med 150 pct.
  • ”Bilinfo gammel afgift” der beregner med 180 pct.

Hvis du efter dette tidspunkt har behov for at beregne med de gamle satser, vil du derfor kunne åbne Bilinfo-programmet "Bilinfo gammel afgift" (Citrix).

Med venlig hilsen

Bilinfo