’Egne biler’ listen i Bilinfo.net er nu opdateret med annonceret pris

04.04.2018

Efter de nye ændringer om prismærkning er trådt i kraft i Bilinfo, har vi modtaget en masse god feedback fra jer.

For at efterkomme jeres ønsker har vi opdateret oversigten over ’egne biler’ i Bilinfo.net, så dine annoncerede priser nu også fremgår heraf. Detailpriserne på dine biler vil ikke længere fremgå som en fast kolonne i oversigten, men kan til hver en tid tilvælges, hvis dette ønskes. Du tilføjer detailpris ved at klikke på ’møtrik ikonet’ til højre for oversigten.

Det har desværre ikke været muligt at lave tilretningerne i Bilinfo Classic. Derfor vil dine priser stadig fremgå som detailpris ekskl. leveringsomkostninger under oversigten ’egne biler’.

Tak for jeres gode inputs!