Ændring af registreringsafgift for el-biler

Som bekendt er der pr. 01.07.2017 foretaget en lovændring for el-biler. Ændringen bevirker at:

  • Beregning af registreringsafgift rulles tilbage til 2016 niveauet. 
    Altså til en andel på 20% og ikke som ellers vedtaget 40%.
  • Beregne et nyt fradrag, hvor der gives kr. 1.700,00 pr. kwt. batterikapacitet op til max 45 kwt.
    Dette fradrag indgår i beregningsgrundlaget for registreringsafgiften på lige fod med f.eks. fradrag for airbags.
    Værdien af fradraget vil i Bilinfo derfor indgå i sumværdien ”Tillæg/fradrag i afgiftspligtig værdi” (Bilinfo.net) hhv. ”Fradrag i afg.Værdi” (Bilinfo.Classic).
    Ydelsen i kwt. vil blive vist i et nyt felt ”Batterikapacitet kwt.” hhv. ”Batt. Kapacit. Kwt”

Vi forventer, at disse ændringer vil blive effektueret senest med udgangen af uge 29.
Da det er meldt ud fra Skat, at man her først vil være klar til at kunne beregne med den nye afgift pr. 15.08.2017, vil det i lighed med tidligere lovændringer, blive muligt at beregne registreringsafgiften på el biler efter både den nye og den gamle ordning.